Naloga: Seštevanje razpršenih matrik

Iz MaFiRaWiki

RAZPRŠENA MATRIKA:

▪ Razpršena matrika je taka matrika, ki ima zelo veliko ničelnih elementov.

▪ Razpršeno matriko predstavimo kot seznam {m, n, S} z glavo Matrika, ali bolje Matrika[m, n, S], kjer sta m in n dimenziji matrike, S pa seznam naničelnih elementov matrike.

▪ Element je trojica {i, j, E} kjer je i zaporedna številka vrstice, j zaporedna številka stolpca in E vrednost neničelnega elementa matrike.

▪ Matrika[n,m,{{i1,j1,a1},{i2,j2,a2},...}] je m×n matrika (m vrstic, n stolpcev), kjer je na (i1,j1)-tem mestu element a1, (i2,j2)-tem mestu element a2,...

▪ Elementi, ki niso navedeni imajo vrednost 0.

Rešitev

Osebna orodja