Naloga: Raznašalca

Iz MaFiRaWiki

Imamo dva raznašalca in zaporedje točk w_i,1 \leq i \leq n, ki jih je treba obiskati. Na začetku se oba raznašalca naha jata v točki w0 . Obiskovati jih morata po narašča jočih indeksih, mi pa se moramo odločiti, katere bo obiskal eden in katere drugi, da bo skupna prehojena pot najmanjša.

Rešitev

Osebna orodja