Naloga: Produkt jezikov

Iz MaFiRaWiki

V Mathematici realiziraj produkt jezikov. Natančneje: Naj bo jevL[w] program, ki pove, ali je beseda w v jeziku L ter jevK[w] program, ki rapoznava, ali je beseda w v jeziku K. Sestaviti je potrebno funkcijo jevproduktu[jezik1, jezik2, w], ki preveri, ali je w v produktu jezikov jezik1 in jezik2. Realiziraj še presek jezikov na podoben način.

Rešitev

Glej tudi

Osebna orodja