Naloga: Problem predavalnice

Iz MaFiRaWiki

Problem: Imamo 8 predavanj, ki jih označimo s pi. Za vsako predavanje poznamo začetek predavanja (ai) in pa konec predavanja (bi). Na voljo imamo le eno predavalnico P. Izbrati želimo največje število predavanj, ki jih lahko izvedemo, ne da bi se predavanja pokrivala. Napiši postopek po katerem rešimo ta problem in pa rešitev problema. Vse potrebne podatke najdeš v spodnji tabeli:

i ai bi
1 8 15
2 9 10
3 9 11
4 10 13
5 13 17
6 17 18
7 15 16
8 14 19


Rešitev

Glej tudi

Osebna orodja