Naloga: Poišči največji in najmanjši element v tabeli

Iz MaFiRaWiki

Dano imamo tabelo števil dolžine 2k, kjer je k \in \mathbb{N}. Poišči algoritem, s katerim lahko poiščeš največje in najmanjše število v tabeli. Kakšna je časovna zahtevnost algoritma?

Opomba: če tabela ni dolžine 2k, lahko problem prevedemo na tega (npr. tako, da dodamo v tabelo ustrezno mnogo števil, ki ne pokvarijo rezultata; tako število je npr. prvi element tabele).

Rešitev

Osebna orodja