Naloga: Ničla polinoma

Iz MaFiRaWiki

Ali je sledeči problem v P ali NP?

Ali je x0 ničla polinoma p(x) stopnje n, pri čemer je p polinom s celimi koeficienti?

Rešitev: Ničla polinoma

Osebna orodja