Naloga: Kromosomi (simulirano ohlajanje)

Iz MaFiRaWiki

Z uporabo simuliranega ohlajanja sprogramiraj algoritem, ki reši problem kromosoma.


Problem sprasuje po maksimumu funkcije

f(v) = |11*one(v)-150|

kjer funkcija one() vrne stevilo enic v kromosomu v dolzine 30.

Primer: Za kromsosome v1, v2, v3

v1 = 110110101110101111111011011011
v2 = 111000100100110111001010100011
v3 = 000010000011001000000010001000

so funkcijske vrednosti:

f(v1) = |11*22-150| = 92
f(v2) = |11*15-150| = 15
f(v3) = |11*6-150| = 84

Rešitev

Glej tudi

Osebna orodja