Naloga: Končni avtomat 3

Iz MaFiRaWiki

Sestavi končni avtomat, ki razpoznava neprazne nize nad abecedo {a,b}, v katerih se izmenjujeta a in b.

Rešitev

Osebna orodja