Naloga: Končni avtomat 2

Iz MaFiRaWiki

Sestavi končni avtomat, ki razpoznava natanko vse besede nad abecedo {a,b}, ki se začnejo z a in končajo z b.

Rešitev

Osebna orodja