Naloga: Kalkulator za aritmetične izraze v obrnjenem poljskem zapisu

Iz MaFiRaWiki

Sestavi program, ki za podatek dobi niz, v katerem je zapisan aritmetični izraz v obrnjenem poljskem zapisu, in vrne rezultat. Program naj niz bere iz desne proti levi. V izrazu naj bodo možne naslednje operacije:

  • Seštevanje ("+"), odštevanje ("-"), množenje ("*") in deljenje ("/"), ki so vse dvomestne ali binarne operacije (definirane so za dva operanda).
  • "-" kot enomestna ali unarna operacija (potrebuje le en operand), ki je potrebna za podajanje negativnih števil. Ker znak "-" uporabljamo že za operator odštevanja, uporabi za unarni "-" nek drug znak, na primer "a".

Rešitev

Glej tudi

Osebna orodja