Naloga: KLIKA

Iz MaFiRaWiki

Dokaži, da je problem KLIKA NP-poln problem.

Rešitev: KLIKA

Osebna orodja