Naloga: Heapsort

Iz MaFiRaWiki

Naloga:
Sprogramiraj urejanje s kopicami (min kopicami) s tabelo.

Teorija:
Kopica je dvojiško drevo (vozlišča hranijo elemente a_{1}, a_{2}, \ldots, a_{n}).
Kopica je urejena tako, da za vsako vozlišče velja, da je manjše od vseh elementov v njegovih dveh poddrevesih (če obstajata).
Kopica je levo uravnoteženo drevo.

Ideja:
(1) izločimo koren in ga nekam shranimo
(2) namesto korena postavimo zadnji list
(3) preuredimo do kopice

Rešitev

Osebna orodja