Naloga: Funkcije na podatkovni strukturi: Vrsta

Iz MaFiRaWiki

Z osnovnimi operacijami dodajamo elemente v vrsto na konec (na rep, na desni) in jih brišemo z začetka (na čelu, na levi).

  • Funkcija Vstavi vstavi element na konec vrste in vrne spremenjeno vrsto,
  • funkcija Odstrani odstrani element z začetka vrste in vrne spremenjeno vrsto,
  • funkcija Zacetek vrne prvi element, ki je bil dodan v vrsto,
  • funkcija JePrazna pa preveri, če je vrsta prazna.

Samo z uporabo osnovnih operacij Vstavi, Odstrani, JePrazna, Zacetek, sestavi:

  • funkcijo Najmlajsi, ki vrne najmlajši element v vrsti. Npr. pri vrsti z elementi (1,2,3) vrne funkcija Najmlajsi element 3. Začetek vrste je tu na levi, konec pa na desni.
  • funkcijo OdstraniN, ki odstrani najmlajši element v vrsti. Npr. pri vrsti z elementi (1,2,3) vrne funkcija OdstraniN vrsto (1,2).

Rešitev

Glej tudi

Osebna orodja