Naloga: Floyd-Warshallov algoritem

Iz MaFiRaWiki

V Mathematici realiziraj Floyd-Warshallov algoritem za iskanje najkrajših poti med vsemi pari vozlišč v uteženem grafu.

Rešitev

Glej tudi

Osebna orodja