Naloga: Drevo najkrajših poti (SSSP)

Iz MaFiRaWiki

S pomočjo Bellmann Ford algoritma sprogramiraj program, ki poišče drevo nakrajših poti. To je vpeto drevo, ki vsebuje vse najkrajše poti iz izbranega vozlišča do vseh drugih vozlišč.

Rešitev

Glej tudi

Osebna orodja