Naloga/Programiranje/Zgornja trikotna matrika/Rešitev/Mathematica

Iz MaFiRaWiki

Vhod:

mat ... dvorazsežna kvadratna matrika v obliki tabele.
n   ... število vrstic in stolpcev matrike mat.

Rezultat:

True  ... matrika mat je zgornje trikotna.
False ... matrika mat ni zgornje trikotna. (Ima neničelni element pod diagonalo)

JeZgornjeTrikotna[mat_, n_] := Apply[And, Flatten[Table[If[i >
  j, mat i, j == 0, True], {i, n}, {j, n}]]]
Osebna orodja