Rešitev: program Produkt matrik (Mathematica)

Iz MaFiRaWiki

Naloga: program Produkt matrik

Vhod:

matA ... matrika razsežnosti p x q
matB ... matrika razsežnosti q x r

Rezultat:

produkt matA x matB razsežnosti p x r

Program:

matA.matB

Glej tudi

Osebna orodja