Naloga/Programiranje/Objektno programiranje/Razred UrejeniSeznam

Iz MaFiRaWiki


Sestavi razred UrejeniSeznam, ki predstavlja urejen seznam elementov. Elementi naj bodo urejeni glede na dano linearno ureditev. Če programiraš v Javi, uporabi generične razrede in predstavi ureditev elementov z vmesnikom Comparable.

Razred naj vsebuje:

  • konstruktor UrejeniSeznam(), ki naredi nov prazen urejeni seznam,
  • metodo vstavi(x), ki v seznam this vstavi element x, seveda na pravo mesto. Sestavi dve inačici metode, rekurzivno in tako, ki dela z zanko.
  • metodo dolzina(), ki vrne dolžino seznama, to je število elementov,
  • metodo elementAt(k), ki vrne k-ti element seznama
  • metodo sePojavi(x), ki vrne true, če se element x pojavi v seznamu
  • metodo odstrani(x), ki zbriše prvo pojavitev elementa x iz seznama
  • metodo odstraniVse(x), ki zbirše vse pojavitve elementa x iz seznama

Dodatni nalogi

  • Sestavi konstruktor public UrejeniSeznam(Seznam<T> s), ki sprejme (navaden) seznam iz naloge Naloga/Programiranje/Objektno programiranje/Razred Seznam in naredi nov urejeni seznam, ki ima enake elemente kot seznam s.
  • Sestavi konstruktor public UrejeniSeznam(T x, UrejeniSeznam<T> s), ki naredi nov urejeni seznam, katerega elementi so x in elementi seznama s. Pazi, da konstruktor ne spremeni seznama s.

Namig

V javi definiramo generični razred, ki je odvisen od parametra T, ki zadošča vmesniku Comparable takole:

public class ImeRazreda<T extends Comparable<? super T>> {
...
}

Rešitev

Glej tudi

Osebna orodja