Naloga/Programiranje/Objektno programiranje/Razred Ulomek/Rešitev (Python)

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

 1.  
 2. #!/usr/bin/python
 3. # -*- coding: utf-8 -*-
 4. # Filename: ulomek.py
 5.  
 6. # Sestavi razred Ulomek, s katerim predstavimo ulomek:
 7.  
 8. # Pri konstruktorjih upoštevaj, da lahko ulomek podamo s števcem in imenovalcem,
 9. # lahko pa tudi kot celo število (v tem primeru je imenovalec 1)
 10. # Sestavi naslednje metode:
 11. # metoda toString,
 12. # metoda void okrajsaj(), ki ulomek okrajša,
 13. # metoda compareTo
 14. # metoda equals
 15. # metode za osnovne aritmetične operacije:
 16. # vsaka operacija ima dve inačici, na primer
 17. # vsota, ki vrne vsoto dveh ulomkov, in
 18. # pristej, ki danemu ulomku prišteje ulomek.
 19.  
 20. # Namig
 21. # Imenovalec naj bo vedno pozitivno celo število, tudi če konstruktorju podamo
 22. # negativni imenovalec.
 23. # Za računanje največjega skupnega delitelja števca in imenovalca uporabi
 24. # Evklidov algoritem.
 25. # Sestavi pomožno statično metodo int gcd(int a, int b), ki izračuna največji
 26. # skupni delitelj a in b.
 27.  
 28. def gcd(m,n):
 29. if m < 0:
 30. return gcd(abs(m),abs(n))
 31. if n < 0:
 32. return gcd(abs(m),abs(n))
 33. if n > m:
 34. return gcd(n,m)
 35. if n == 0:
 36. return m
 37. return gcd(m-n,n)
 38.  
 39. def vsota(x,y):
 40. b = x.imenovalec
 41. a = x.stevec
 42. d = y.imenovalec
 43. c = y.stevec
 44. return Ulomek(a*d + b*c,b*d).okrajsaj()
 45.  
 46.  
 47. class Ulomek:
 48. def __init__(self, st, imen=1):
 49. if imen > 0:
 50. self.imenovalec = imen
 51. else:
 52. self.imenovalec = -imen
 53. if imen > 0:
 54. self.stevec = st
 55. else:
 56. self.stevec = -st
 57.  
 58. def okrajsaj(self):
 59. g = gcd(self.stevec,self.imenovalec)
 60. self.stevec = self.stevec/g
 61. self.imenovalec = self.imenovalec/g
 62. return self
 63. def toString(self):
 64. return repr(self.stevec)+"/"+repr(self.imenovalec)
Osebna orodja