Naloga/Programiranje/Objektno programiranje/Razred Ulomek

Iz MaFiRaWiki

Sestavi razred Ulomek, s katerim predstavimo ulomek:

 • Pri konstruktorjih upoštevaj, da lahko ulomek podamo s števcem in imenovalcem, lahko pa tudi kot celo število (v tem primeru je imenovalec 1)
 • Sestavi naslednje metode:
  • metoda toString,
  • metoda void okrajsaj(), ki ulomek okrajša,
  • metoda compareTo
  • metoda equals
  • metode za osnovne aritmetične operacije: vsaka operacija ima dve inačici, na primer vsota, ki vrne vsoto dveh ulomkov, in pristej, ki danemu ulomku prišteje ulomek.

Namig

 • Imenovalec naj bo vedno pozitivno celo število, tudi če konstruktorju podamo negativni imenovalec.
 • Za računanje največjega skupnega delitelja števca in imenovalca uporabi Evklidov algoritem. Sestavi pomožno statično metodo int gcd(int a, int b), ki izračuna največji skupni delitelj a in b.

Rešitev

Osebna orodja