Naloga/Programiranje/Objektno programiranje/Razred Seznam/Rešitev (Java)

Iz MaFiRaWiki

Ta članek ali del članka je v delu. Veseli bomo, če ga boste dopolnili in popravili.

Kaj pomeni to opozorilo?

 1. public class Seznam<T> {
 2. boolean prazen; // ==true, ce je seznam prazen
 3. T glava; //==null, ce je seznam prazen
 4. Seznam<T> rep;
 5. // konstruktorja
 6. public Seznam() {
 7. this.prazen = true;
 8. this.glava = null;
 9. this.rep = null;
 10. }
 11. public Seznam(T g, Seznam<T> r) {
 12. this.prazen = false;
 13. this.glava = g;
 14. this.rep = r;
 15. }
 16. public String toString() {
 17. String r = "[";
 18. // v r dodajamo (predstavitve) elementov seznama
 19. Seznam<T> s = this;
 20. while (!s.prazen) {
 21. r = r + s.glava; // v niz r dodaj predstavitev glave
 22. if (!s.rep.prazen) { r = r + ", "; }
 23. s = s.rep; // pomakni se naprej v seznamu
 24. }
 25. r = r + "]";
 26. return r;
 27. }
 28. // vrni dolzino seznama
 29. public int dolzina() {
 30. int k = 0;
 31. Seznam<T> s = this;
 32. // se peljemo cez seznam
 33. while (!s.prazen) {
 34. k++;
 35. s = s.rep;
 36. }
 37. return k;
 38. }
 39. // vrni dolzino seznama
 40. public int dolzina2() {
 41. if (this.prazen) {
 42. return 0;
 43. }
 44. else {
 45. return 1 + this.rep.dolzina2();
 46. }
 47. }
 48. // vrni dolzino seznama
 49. // spomnimo se: "p ? a : b" pomeni "ce velja p potem a sicer b"
 50. public int dolzina3() {
 51. return (this.prazen ? 0 : 1 + this.rep.dolzina3());
 52. }
 53. }

 1.  
 2. //metoda stakni, ki sprejme seznam s in vrne nov seznam, ki je stik seznamov this in s
 3. public Seznam <T> stakni(Seznam <T> s){
 4. if (s.prazen) return this;
 5. if (prazen) return s;
 6.  
 7. Seznam <T> t = this;
 8. while (!t.rep.prazen) t = t.rep;
 9. t.rep = s;
 10.  
 11. return this;
 12. }
 13.  
 14. //metoda pritakni, ki sprejme seznam s in ga doda na konec seznama this
 15. public void pritakni(Seznam <T> s){
 16. if (s.prazen) return;
 17. if (prazen) {
 18. prazen = s.prazen;
 19. glava = s.glava;
 20. rep = s.rep;
 21. }
 22. Seznam <T> t = this;
 23. while (!t.rep.prazen) t = t.rep;
 24. t.rep = s;
 25. }
 26.  
 27. //se ena metoda za stakni
 28. public Seznam <T> stik(Seznam <T> s){
 29. Seznam <T> t = new Seznam<T>();
 30. Seznam <T> k = t;
 31. for (Seznam <T> p = this; !p.prazen; p = p.rep){
 32. if (t.prazen) k = t = new Seznam <T> (p.glava, t);
 33. else k = k.rep = new Seznam <T> (p.glava, k.rep);
 34. }
 35. for (Seznam <T> q = s; !q.prazen; q = q.rep){
 36. if (!t.prazen) k = t = new Seznam <T> (q.glava, t);
 37. else k = k.rep = new Seznam <T> (q.glava, k.rep);
 38. }
 39. return t;
 40. }
 41.  
 42. //metoda vstavi, ki sprejme element x in ga vstavi na začetek seznama this
 43. public Seznam <T> vstavi(T x){
 44. Seznam<T> s = this;
 45. Seznam<T> t = new Seznam<T>(x, s);
 46. return t;
 47. }
 48. //zbrisiGlavo, ki s seznama odstrani glavo.
 49. public void zbrisiGlavo(){
 50. this.glava = this.rep.glava;
 51. this.rep = this.rep.rep;
 52. }
 53. //element, ki sprejme nenegativno celo stevilo k in vrne k-ti element seznama (začetni element ima indeks k = 0).
 54. public T elementAt(int k){
 55. for (Seznam<T> s = this; !s.prazen; s = s.rep){
 56. //zmanjšamo k
 57. --k;
 58. if (k == 0) return s.glava;
 59. }
 60. return null;
 61. }

Primeri uporabe (narejeno v Drjava):

 
> Seznam a = new Seznam("foo", new Seznam("bar", new Seznam ("baz", new Seznam("fooo", new Seznam()))));
> a.toString()
"[foo, bar, baz, fooo]"
> Seznam b = new Seznam("foo", new Seznam("bar", new Seznam ()));
> b.toString()
"[foo, bar]"
 
Seznam c = a.stakni(b)
> c.toString()
"[foo, bar, baz, fooo, foo, bar]"
 
a.pritakni(b)
> a.toString()
"[foo, bar, baz, fooo, foo, bar]"
 
> c.vstavi("bla")
[bla, foo, bar, baz, fooo, foo, bar]
 
> c.zbrisiGlavo()
> c.toString()
"[bar, baz, fooo, foo, bar]"
 
> c.elementAt(3)
"fooo"
Osebna orodja