Naloga/Programiranje/Objektno programiranje/Razred Seznam

Iz MaFiRaWiki

Sestavi razred Seznam, ki predstavlja podatkovno strukturo seznam. Razred naj vsebuje ustrezne konstruktorje in naslednje objektne metode:

  • toString
  • prazen, ki vrne true, če je seznam prazen
  • glava, ki vrne glavo seznama
  • rep, ki vrne rep seznama
  • dolzina, ki vrne dolžino seznama
  • stakni, ki sprejme seznam s in vrne nov seznam, ki je stik seznamov this in s
  • pritakni, ki sprejme seznam s in ga doda na konec seznama this
  • vstavi, ki sprejme element x in ga vstavi na začetek seznama this.
  • zbrisiGlavo, ki s seznama odstrani glavo.
  • element, ki sprejme nenegativno celo stevilo k in vrne k-ti element seznama (začetni element ima indeks k = 0).

Če nalogo rešuješ v Javi, uporabi generične razrede.

Rešitev

Osebna orodja