Naloga/Programiranje/Objektno programiranje/Razred Polinom/Rešitev (Java)

Iz MaFiRaWiki

 1.  
 2. public class Polinom {
 3. int st;
 4. Ulomek[] p;
 5.  
 6. private Ulomek N = new Ulomek (0);
 7.  
 8. //Konstruktorji
 9. public Polinom (int n, Ulomek[] a) {
 10. st=n;
 11. p=new Ulomek [st+1];
 12. if (st>=0) for (int i=0;i<=st;i++) p[i]=a[i];
 13. }
 14.  
 15. public Polinom (int n) {
 16. st=n;
 17. p=new Ulomek [st+1];
 18. }
 19.  
 20. public Polinom () {
 21. st=-1;
 22. }
 23.  
 24. //metode
 25. public int stopnja() {
 26. return st;
 27. }
 28.  
 29. public Ulomek vrednost(Ulomek a) {
 30. int n=st;
 31. Ulomek tmp = p[n];
 32.  
 33. for (int i= n-1;i>=0;i--) {
 34. tmp=p[i].vsota(a.zmnozek(tmp));
 35. }
 36. tmp.okrajsaj();
 37.  
 38. return tmp;
 39. }
 40.  
 41. public boolean equals(Polinom q) {
 42. if (st!=q.st) return false;
 43. for (int i=0;i<=st;i++) {
 44. if (!p[i].equals(q.p[i])) return false;
 45. }
 46. return true;
 47. }
 48.  
 49. private void shiftleft() {
 50. for (int i=0;i<=st;i++) {
 51. p[i]=p[i+1];
 52. }
 53. p[st]=N;
 54. }
 55.  
 56. public Polinom vsota(Polinom q) {
 57. int m = Math.min(st,q.st);
 58. int M = Math.max(st,q.st);
 59.  
 60. Polinom s = new Polinom(M);
 61.  
 62. int i;
 63. for (i=0;i<=m;i++)
 64. s.p[i]=p[i].vsota(q.p[i]);
 65.  
 66. for (int j=i+1;j<=M;j++) {
 67. if (M==st) {
 68. s.p[j]=p[j];
 69. }
 70. else s.p[j]=q.p[j];
 71. }
 72. for (int j=0;s.p[j].equals(N);j++) {
 73. s.shiftleft();
 74. s.st--;
 75. }
 76. return s;
 77. }
 78.  
 79. public Polinom zmnozek(Polinom q) {
 80. int n = st+q.st;
 81. Polinom s = new Polinom (n);
 82. for (int k=0;k<=n;k++) {
 83. Ulomek vs = new Ulomek(0);
 84. for (int i=0;i<=k;i++) {
 85. if (i<=st && (k-i)<=q.st)
 86. vs.pristej( p[i].zmnozek(q.p[k-i]) );
 87. }
 88. s.p[k]=vs;
 89. }
 90.  
 91. return s;
 92. }
 93.  
 94. public String toString() {
 95. if (st<0) return "0";
 96. else if (st==0) return p[0].toString();
 97. else {
 98. String res = (p[0]!=null) ? p[0].toString() : "";
 99. if (p[0]!=null && (st>0 && !p[0].equals(N))) res+=" + ";
 100.  
 101. res+=(p[1]!=null) ? p[1].toString()+" x" : "";
 102. if (p[1]!=null && (st>1 && !p[1].equals(N))) res+=" + ";
 103.  
 104. for (int i=2;i<=st;i++) {
 105. if (p[i]==null || p[i].equals(N)) continue;
 106. res+=p[i].toString()+" x^("+i+")";
 107. if (i<st) res+=" + ";
 108. }
 109.  
 110. boolean pogoj=true;
 111. for (int i=0;i<=st;i++) if (p[i]!=null) pogoj=false;
 112. if (pogoj) return null;
 113. return res;
 114. }
 115. }
 116.  
 117. }
Osebna orodja