Naloga/Programiranje/Objektno programiranje/Razred Polinom

Iz MaFiRaWiki

Sestavi razred Polinom, s katerim predstaviš polinome z racionalnimi koeficienti. Pri tem uporabi razred Ulomek za predstavitev koeficientov.

Polinom p(x) = a0 + a1x + ... + anxn predstavimo s tabelo ulomkov Ulomek[] p = {a0, a1, ..., an}. Ničelni polinom p(x) = 0 predstavimo s prazno tabelo. Napiši ustrezne komponente, konstruktorje in naslednje metode:

  1. metoda int stopnja(), ki vrne stopnjo polinoma. Po dogovoru je stopnja ničelnega polinoma enaka −1.
  2. metoda Ulomek vrednost(Ulomek a), ki vrne vrednost polinoma this v točki x = a. Uporabi Hornerjev algoritem!
  3. metoda boolean equals(Polinom q), ki vrne true, če sta polinoma this in q enaka, sicer vrne false.
  4. metoda String toString(), ki vrne niz, ki predstavlja polinom this. Na primer, polinom 3 / 4 + 7 / 2x2 + 10x3 predstavimo z nizom "3/4 + 7/2 x^2 + 10/1 x^3".
  5. metoda Polinom vsota(Polinom q), ki vrne vsoto polinomov this in q.
  6. metoda Polinom zmnozek(Polinom q), ki vrne zmnožek polinomov this in q.

Vse metode tudi preizkusi!

Rešitev

Osebna orodja