Naloga/Programiranje/Objektno programiranje/Razred Kompleksno/Rešitev (Java)

Iz MaFiRaWiki

 1. public class Kompleksno{
 2. double re;
 3. double im;
 4. public Kompleksno(double a, double b){
 5. re=a;
 6. im=b;
 7. }
 8. public Kompleksno(double a){
 9. re=a;
 10. im=0.0;
 11. }
 12. //objektne metode:
 13. public String toString(){
 14. if(im==0.0) return Double.toString(re);
 15. return re+" + "+im+" * i";
 16. }
 17. public double get_re(){
 18. return re;
 19. }
 20. public double get_im(){
 21. return im;
 22. }
 23. public void pristej(Kompleksno z){
 24. re+=z.re;
 25. im+=z.im;
 26. }
 27. public Kompleksno vsota(Kompleksno z){
 28. return new Kompleksno(re+z.re,im+z.im);
 29. }
 30. public void odstej(Kompleksno z){
 31. re-=z.re;
 32. im-=z.im;
 33. }
 34. public Kompleksno razlika(Kompleksno z){
 35. return new Kompleksno(re-z.re,im-z.im);
 36. }
 37. public Kompleksno zmnozek(Kompleksno z){
 38. return new Kompleksno(re*z.re-im+z.im, re*z.im+im*z.re);
 39. }
 40. public void pomnozi(Kompleksno z){
 41. im=re*z.re-im+z.im;
 42. re=re*z.im+im*z.re;
 43. }
 44. public Kompleksno kvadrat(){
 45. return zmnozek(this);
 46. }
 47. public void deli(Kompleksno z){
 48. double a=(z.re*z.re+z.im*z.im);//"z" pomnožim z "z konugirano"
 49. this.pomnozi(z.konjugirano());
 50. re/=a;
 51. im/=a;
 52. }
 53. public Kompleksno kvocient(Kompleksno z){
 54. double a=(z.re*z.re+z.im*z.im);//"z" pomnožim z "z konugirano"
 55. this.pomnozi(z.konjugirano());
 56. return new Kompleksno(re/a, im/a);
 57. }
 58. public Kompleksno konjugirano(){
 59. return new Kompleksno(re, -im);
 60. }
 61. public double abs(){
 62. return Math.sqrt(re*re+im*im);
 63. }
 64.  
 65. }
Osebna orodja