Naloga/Programiranje/Objektno programiranje/Razred Kompleksno

Iz MaFiRaWiki

Sestavi razred Kompleksno za računanje s kompleksnimi števili. Kompleksno število naj bo predstavljeno z objektom, ki sestoji iz realne in imaginarne komponente. Razredu dodaj ustrezne konstruktorje.

Sestavi naslednje objektne metode:

 • toString, za predstavitev objektov z nizi
 • metode za dostop in nastavljanje realne in imaginarne komponente
 • osnovne aritmetične operacije +, -, *, /, pri čemer za vsako sestaviš dve inačici:
  • seštevaje: (a) metoda vsota, ki sprejme kompleksno število z in vrne novo kompleksno število, ki je vsota this in z in (b) metoda pristej, ki sprejme komplesno število z in ga prišteje kompleksnemu številu this.
  • odštevanje: metodi razlika in odstej
  • množenje: metodi zmnožek in primnozi
  • deljenje: metodi kvocient in deli
 • konjugirano, ki vrne konjugirano vrednost danega kompleksnega števila,
 • abs, ki vrne absolutno vrednost kompleksnega števila

Rešitev

Osebna orodja