Naloga/Programiranje/Objektno programiranje/Razred IskalnoDrevo/Rešitev (Java)

Iz MaFiRaWiki

 1. public class IskalnoDrevo<Kljuc extends Comparable<? super Kljuc>, Vrednost> {
 2. private boolean prazen;
 3. private Kljuc kljuc;
 4. private Vrednost vrednost;
 5. IskalnoDrevo<Kljuc,Vrednost> levi, desni;
 6.  
 7. public IskalnoDrevo() {
 8. prazen = true;
 9. kljuc = null; vrednost = null;
 10. levi = null; desni = null;
 11. }
 12. boolean isPrazen() {
 13. return prazen;
 14. }
 15.  
 16. private boolean isList() {
 17. return !prazen && levi.prazen && desni.prazen;
 18. }
 19. /* public Vrednost poisci(Kljuc k) {
 20. if (prazen) {
 21. return null;
 22. }
 23. else {
 24. int c = kljuc.compareTo(k);
 25. if (c == 0) { return vrednost; }
 26. else if (c < 0) { return desni.poisci(k); }
 27. else { return levi.poisci(k); }
 28. }
 29. }*/
 30. public Vrednost poisci(Kljuc k){
 31. IskalnoDrevo<Kljuc,Vrednost> d = this;
 32. while (!d.prazen) {
 33. int c = d.kljuc.compareTo(k);
 34. if (c == 0) { return d.vrednost; }
 35. else if (c < 0) { d = d.desni; }
 36. else { d = d.levi; }
 37. }
 38. return null;
 39. }
 40. public void dodaj(Kljuc k, Vrednost v) {
 41. IskalnoDrevo<Kljuc,Vrednost> d = this;
 42. while (!d.prazen) {
 43. int c = d.kljuc.compareTo(k);
 44. if (c == 0) { d.vrednost = v; return; }
 45. else if (c < 0) { d = d.desni; }
 46. else { d = d.levi; }
 47. }
 48. d.prazen = false;
 49. d.kljuc = k;
 50. d.vrednost = v;
 51. d.levi = new IskalnoDrevo<Kljuc,Vrednost>();
 52. d.desni = new IskalnoDrevo<Kljuc,Vrednost>();
 53. }
 54.  
 55. //narisi drevo v pregledni obliki:
 56. //risemo drevo, obrnjeno za 90st.; koren je levo na sredini, nato risemo proti desni in narazen
 57. //narisi posebej desno poddrevo, koren, levo poddrevo, da gremo po vrsti od zgoraj dol
 58. //upostevaj, da rabis pravilno stevilo presledkov od levega roba za vsak izpis
 59. public void narisi(String odmik) { //odmik je st. odmikov, je niz
 60. if(prazen) { return; }
 61. else {
 62. desni.narisi(odmik + " ");
 63. System.out.println(odmik + "(" + kljuc + ", " + vrednost +")");
 64. levi.narisi(odmik + " ");
 65. }
 66. }
 67.  
 68. public void narisi() { narisi(""); }
 69. }
Osebna orodja