Naloga/Programiranje/Objektno programiranje/Razred IskalnoDrevo

Iz MaFiRaWiki


Sestavi generični razred IskalnoDrevo, ki predstavlja podatkovno strukturo iskalno drevo. Sestavi naslednji konstruktor in metode:

  • konstruktor, ki naredi prazno iskalno drevo,
  • metoda poisci(x), ki sprejme ključ x in vrne pripadajočo vrednost. Če se ključ ne pojavi v drevesu, metoda vrne null,
  • metoda dodaj(x,y), ki sprejme ključ x in pripadajočo vrednost y ter ju vstavi v drevo. Če se ključ x že pojavi v drevesu, naj metoda spremeni njegovo vrednost na y,
  • metoda zbrisi(x), ki sprejme ključ x in ga skupaj s pripadajočo vrednostjo pobriše iz drevesa. Če se x ne pojavi v drevesu x, metoda ne naredi ničesar.

Dodatna naloga

  • sestavi metodo toString
  • sestavi metodo narisi(), ki drevo v pregledni obliki nariše na zaslon

Dodatna dodatna naloga

  • poskrbi, da bo tvoja rešitev zadoščala vmesniku Map

Namig

Za začetek uporabi spodnjo predlogo:

Rešitev

Osebna orodja