Naloga/Programiranje/Objektno programiranje/Razred Imenik/Rešitev z urejenim seznamom (Java)

Iz MaFiRaWiki

Sledeča implementacija ni optimalna. Uporaba na lastno odgovornost!

 1. public class Imenik<Kljuc extends Comparable<? super Kljuc>, Vrednost> {
 2. // komponente
 3. Element<Kljuc,Vrednost> glava;
 4. Imenik<Kljuc,Vrednost> rep;
 5. boolean prazen;
 6.  
 7. public Imenik() {
 8. prazen = true;
 9. glava = null;
 10. rep = null;
 11. }
 12.  
 13. public Vrednost najdi(Kljuc x) {
 14. // poisci vrednost, ki pripada kljucu x
 15. Imenik<Kljuc,Vrednost> temp = this;
 16. while(!temp.prazen){
 17. if (temp.glava.kljuc.equals(x)){
 18. return glava.vrednost;
 19. }
 20. temp = temp.rep;
 21. }
 22. return null;
 23. }
 24.  
 25. public void vstavi(Kljuc x, Vrednost y) {
 26. if (this.prazen) {
 27. this.prazen = false; // ni vec prazen
 28. this.glava = new Element<Kljuc,Vrednost>(x,y); // dobil je glavo
 29. this.rep = new Imenik<Kljuc,Vrednost>(); // in prazen rep
 30. }
 31. else {
 32. if (x.compareTo(this.glava.kljuc) > 0) {
 33. // x vstavimo v rep
 34. this.rep.vstavi(x,y);
 35. }
 36. else {
 37. // vrednost pri x nastavimo na y
 38. // ce x obstaja, prepisemo obstojeco vrednost
 39. if(this.glava.kljuc.equals(x)){
 40. this.glava.vrednost = y;
 41. }else{
 42. Imenik<Kljuc,Vrednost> nov = new Imenik<Kljuc,Vrednost>();
 43. nov.prazen = false;
 44. nov.glava = this.glava;
 45. nov.rep = this.rep;
 46. this.glava = new Element<Kljuc,Vrednost>(x,y);
 47. this.rep = nov;
 48. }
 49. }
 50. }
 51. }
 52.  
 53. public void zbrisi(Kljuc x) {
 54. // zbrisi kljuc x in pripadajoco vrednost,
 55. // ce x ne obstaja, ne naredi nicesar
 56. Imenik<Kljuc,Vrednost> temp = this;
 57. while(!temp.prazen){
 58. if (temp.glava.kljuc.equals(x)){
 59. //sledeci if stavek je namenjem brisanju zadnjega elementa imenika
 60. if (temp.rep.prazen){
 61. temp.glava = null;
 62. temp.rep = null;
 63. temp.prazen = true;
 64. return;
 65. }
 66. temp.glava = temp.rep.glava;
 67. temp.rep = temp.rep.rep;
 68. return;
 69. }
 70. temp = temp.rep;
 71. }
 72. }
 73. public String toString(){
 74. String r = "[";
 75. // v r dodajamo (predstavitve) elementov seznama
 76. Imenik<Kljuc,Vrednost> s = this;
 77. while (!s.prazen) {
 78. r = r + s.glava; // v niz r dodaj predstavitev glave
 79. if (!s.rep.prazen) { r = r + ", "; }
 80. s = s.rep; // pomakni se naprej v seznamu
 81. }
 82. r = r + "]";
 83. return r;
 84. }
 85. }

Pri tem je razred Element sledeč:

 1. public class Element<Kljuc extends Comparable, Vrednost> {
 2. Kljuc kljuc;
 3. Vrednost vrednost;
 4. public Element(Kljuc x, Vrednost y){
 5. kljuc = x;
 6. vrednost = y;
 7. }
 8. public String toString(){
 9. return "" + kljuc + " - " + vrednost;
 10. }
 11. }

Preizkusna aplikacija:

 1. import java.io.*;
 2.  
 3. public class Test {
 4. public static void main(String[] args) throws IOException{
 5. Imenik<String,Double> test = new Imenik<String,Double>();
 6. //Vstavljamo lahko samo objekte, zato vnost 41850868 (kar je integer oz. double) ni dovoljen.
 7. //Integersko stevilo bi torej vnesli z "new Integer(12)"
 8. test.vstavi("Miha",new Double(41850868));
 9. test.vstavi("Ana", new Double(40788365));
 10. test.vstavi("Robert", new Double(41899433));
 11. System.out.println(test);
 12. test.zbrisi("Robert");
 13. System.out.println(test);
 14. }
 15. }
Osebna orodja