Naloga/Programiranje/Objektno programiranje/Razred Drevo/Rešitev (Java)

Iz MaFiRaWiki

 1. public class Drevo<T> {
 2. private boolean prazen;
 3. private Drevo<T> levi;
 4. private Drevo<T> desni;
 5. private T vsebina;
 6.  
 7. public Drevo() {
 8. prazen = true;
 9. levi = null;
 10. desni = null;
 11. vsebina = null;
 12. }
 13. public Drevo(T v, Drevo<T> l, Drevo<T> d) {
 14. prazen = false;
 15. levi = l;
 16. desni = d;
 17. vsebina = v;
 18. }
 19. //konstruktor, ki naredi drevo s samo korenom
 20. public Drevo(T x) {
 21. prazen = false;
 22. vsebina = x;
 23. levi = new Drevo<T>();
 24. desni = new Drevo<T>();
 25. }
 26. public String toString() {
 27. if(prazen) return "-";
 28. return "{" + vsebina + ", " + levi + ", " + desni + "}";
 29. }
 30. //globina drevesa == st. nivojev
 31. //globina = globina vecjega od poddreves + 1 za koren
 32. public int globina() {
 33. if(prazen) return 0;
 34. return 1 + Math.max(levi.globina(), desni.globina());
 35. }
 36. //metoda, ki vrne število vozlišč v drevesu:
 37. //1 za koren + rekurzivno za izracun vozlisc v levem in desnem poddrevesu, st. vozlisc je vsota teh
 38. public int steviloVozlisc() {
 39. if(prazen) return 0;
 40. return 1 + levi.steviloVozlisc() + desni.steviloVozlisc();
 41. }
 42. //narisi drevo v pregledni obliki:
 43. //risemo drevo, obrnjeno za 90st.; koren je levo na sredini, nato risemo proti desni in narazen
 44. //narisi posebej desno poddrevo, koren, levo poddrevo, da gremo po vrsti od zgoraj dol
 45. //upostevaj, da rabis pravilno stevilo presledkov od levega roba za vsak izpis
 46. public void narisi(String odmik) { //odmik je st. odmikov, je niz
 47. if(prazen) return;
 48. desni.narisi(odmik + " ");
 49. System.out.println(odmik + vsebina); //napises tudi odmik, ker je to rekuzivno in to uporabis tudi pri izpisu levi in desni
 50. levi.narisi(odmik + " ");
 51. }
 52.  
 53. //get metode:
 54. public boolean prazen() {
 55. return prazen;
 56. }
 57. //vrne levo poddrevo:
 58. public Drevo<T> levo() {
 59. return levi;
 60. }
 61. //vrne desno poddrevo:
 62. public Drevo<T> desno() {
 63. return desni;
 64. }
 65. public T vsebina() {
 66. return vsebina;
 67. }
 68. //set metode:
 69. public void nastavi_levi(Drevo<T> l) {
 70. if(prazen) {
 71. prazen = false;
 72. levi = new Drevo<T>();
 73. vsebina = null;
 74. }
 75. levi = l;
 76. }
 77. public void nastavi_desni(Drevo<T> d) {
 78. if(prazen) {
 79. prazen = false;
 80. desni = new Drevo<T>();
 81. vsebina = null;
 82. }
 83. desni = d;
 84. }
 85. public void nastavi_vsebino(T v) {
 86. if(prazen) {
 87. prazen = false;
 88. levi = new Drevo<T>();
 89. desni = new Drevo<T>();
 90. }
 91. vsebina = v;
 92. }
 93. //pregled drevesa:
 94. //levo, koren, desno:
 95. public void izpisi() {
 96. if(!prazen) {
 97. levi.izpisi();
 98. System.out.println(vsebina);
 99. desni.izpisi();
 100. }
 101. }
 102. }
Osebna orodja