Naloga/Programiranje/Objektno programiranje/Razred Drevo

Iz MaFiRaWiki

Sestavi razred Drevo, ki predstavlja dvojiško drevo. Razred naj vsebuje naslednje konstruktorje in metode:

  • konstruktor, ki naredi novo prazno drevo,
  • konstruktor, ki iz vsebine vozlišča, levega in desnega poddrevesa sestavi drevo,
  • metoda toString,
  • metoda levo(), ki vrne levo poddrevo,
  • metoda desno(), ki vrne desno poddrevo,
  • metoda globina(), ki vrne globino drevesa,
  • metoda steviloVozlisc(), ki vrne število vozlišč v drevesu.
  • metoda narisi(), ki drevo nariše na zaslon v pregledni obliki,

Če programiraš v Javi, uporabi generične razrede.

Rešitev

Glej tudi

Osebna orodja