Naloga/Programiranje/Objektno programiranje/Razred Datum

Iz MaFiRaWiki

Sestavi razred Datum, s katerim predstavimo datum oblike dan.mesec.leto. Razred naj vsebuje:

  • ustrezne konstruktorje
  • metode:
    • metodo toString
    • metoda boolean prestopnoLeto() vrne true, če je leto prestopno.
    • metoda boolean veljaven() vrne true, če je datum veljaven.
    • metoda int compareTo(Datum d), ki primerja datum z datumom d in vrne: negativno število, če je datum pred d, vrne 0, če sta enaka, in pozitivno število, če je datum za d.

Rešitev

Osebna orodja