Naloga/Programiranje/Objektno programiranje/Razred AVLDrevo/Namig

Iz MaFiRaWiki

Najprej sestavi metode rotacijaLL(), rotacijaLD(), rotacijaDD()in rotacijaDL(), ki naredijo ustrezne rotacije drevesa.

Osebna orodja