Naloga/Programiranje/Objektno programiranje/Razred AVLDrevo

Iz MaFiRaWiki

Sestavi razred AVLDRevo, ki predstavlja AVL drevo. Razred naj vsebuje naslednje konstruktorje in metode:

  • konstruktor, ki naredi novo prazno AVL drevo,
  • metoda toString,
  • metoda poisci(x), ki poišče vrednost, ki pripada ključu x. Če ključa ni v drevesu, vrne null,
  • metoda zbrisi(x), ki odstrani vozlišče s ključem x,
  • metoda dodaj(x,y), ki doda novo vozlišče s ključem x in vrednostjo y.

Če programiraš v Javi, uporabi generične razrede.

Namig

Rešitev

Glej tudi

Osebna orodja