Naloga/Programiranje/Objektno programiranje/Štoparca

Iz MaFiRaWiki

Sestavi razred Stoparca, s katerim lahko izmeriš, koliko časa se izvajajo dani ukazi v Javi. Primer uporabe:

Stoparca s = new Stoparca();
s.start();
// tu izvedemo neke ukaze
double cas = s.poglej();   // izmerjeni čas v sekundah 

Namig

Uporabi razred java.util.GregorianCalendar.

Rešitev

Osebna orodja