Naloga/Programiranje/Datoteka/Združevanje datotek/Rešitev (Java)

Iz MaFiRaWiki

 1.  
 2. import java.io.*;
 3.  
 4. public class Zdruzi {
 5. public static void main(String[] args) throws IOException {
 6. zdruzi(args);
 7. }
 8. public static void zdruzi(String[] args) throws IOException{
 9. int n = args.length;
 10. PrintWriter izhodna = new PrintWriter(new FileWriter(args[n-1]));
 11. for(int i = 0; i < n-1; i++){
 12. BufferedReader dat = new BufferedReader(new FileReader(args[i]));
 13. while(dat.ready()){
 14. String temp = dat.readLine();
 15. izhodna.println(temp);
 16. }
 17. dat.close();
 18. izhodna.println("");
 19. }
 20. izhodna.close();
 21. }
 22. }
 23.  
 24.  
 25. //dodatna naloga
 26.  
 27. import java.io.*;
 28.  
 29. public class ZdruziSPrepletanjem {
 30.  
 31. public static void main(String[] args) throws IOException {
 32. zdruzi(args);
 33. }
 34. public static void zdruzi(String[] args) throws IOException{
 35. int n = args.length;
 36. BufferedReader[] dat = new BufferedReader[n-1];
 37. PrintWriter izhodna = new PrintWriter(new FileWriter(args[n-1]));
 38. for(int i = 0; i < n-1; i++){
 39. dat[i] = new BufferedReader(new FileReader(args[i]));
 40. }
 41. int m = maxVrstic(args);
 42. for (int k = 0; k < m; k++){
 43. for (int j = 0; j < n-1; j++){
 44. if(dat[j].ready()){
 45. String temp = dat[j].readLine();
 46. izhodna.println(temp);
 47. }
 48. }
 49. }
 50. izhodna.close();
 51. }
 52. public static int prestejVrstice(String vhodna) throws IOException{
 53. BufferedReader dat = new BufferedReader(new FileReader(vhodna));
 54. int stevec = 0;
 55. while(dat.ready()){
 56. dat.readLine();
 57. stevec++;
 58. }
 59. dat.close();
 60. return stevec;
 61. }
 62.  
 63. // določi največje število v tabeli števil
 64. public static int max(int[] tab){
 65. int n = tab.length;
 66. int max = 0;
 67. for(int i = 0; i < n; i++){
 68. if(tab[i] >= max) max = tab[i];
 69. }
 70. return max;
 71. }
 72.  
 73. // izračuna največje število vrstic najdaljše datoteke
 74. public static int maxVrstic(String[] args) throws IOException{
 75. int n = args.length;
 76. int[] tab = new int[n];
 77. for(int i = 0; i < n; i++){
 78. tab[i] = prestejVrstice(args[i]);
 79. }
 80. return max(tab);
 81. }
 82. }
 83.  
Osebna orodja