Naloga/Programiranje/Datoteka/Združevanje datotek

Iz MaFiRaWiki

Sestavi program Zdruzi, ki z ukazne vrstice sprejme imena več datotek. Pri tem je zadnja datoteka izhodna, na katero naj program prepiše vsebino vseh ostalih datotek v takem vrstnem redu, kot smo jih našteli (torej najprej celotno vsebino prve datoteke, nato celotno vsebino druge datoteke, ...). Program naj ustrezno obdela vse možne izjeme, ki lahko nastopijo pri delu z datotekami.

Dodatna naloga: Program naj vsebino datotek združi s prepletanjem vrstic. Na izhodno datoteko naj zapiše vse prve vrstice vhodnih datotek, nato vse druge vrstice vhodnih datotek, ... Ko neke datoteke zmanjka, naj jo izloči iz seznama vhodnih datotek.

Rešitev

Osebna orodja