Naloga/Programiranje/Datoteka/Zadnjih n vrstic/Rešitev (Java)

Iz MaFiRaWiki

 1.  
 2. import java.io.BufferedReader;
 3. import java.io.FileReader;
 4. import java.io.IOException;
 5.  
 6.  
 7. public class ZadnjeVrstice {
 8.  
 9. public static void main(String[] args) throws IOException {
 10. int n = Integer.parseInt(args[1]);
 11. zadnjaVrstica(args[0],n);
 12. }
 13. public static int prestejVrstice(String vhodna) throws IOException{
 14. BufferedReader dat = new BufferedReader(new FileReader(vhodna));
 15. int stevec = 0;
 16. while(dat.ready()){
 17. dat.readLine();
 18. stevec++;
 19. }
 20. dat.close();
 21. return stevec;
 22. }
 23. public static void zadnjaVrstica(String vhodna, int n) throws IOException{
 24. BufferedReader dat = new BufferedReader(new FileReader(vhodna));
 25. int stevec = 1;
 26. int m = prestejVrstice(vhodna);
 27. if(!dat.ready()) return;
 28. while(dat.ready()){
 29. String vrstica = dat.readLine();
 30. if(stevec <= m && stevec >= m-n+1) System.out.println(vrstica);
 31. stevec++;
 32. }
 33. dat.close();
 34. }
 35. }
Osebna orodja