Naloga/Programiranje/Datoteka/Zadnjih n vrstic/Namig

Iz MaFiRaWiki

Program naj naredi pomožno tabelo nizov dolžine n. Ko bere vrstice z datoteke, jih ciklično hrani v pomožni tabeli. To pomeni, da začne shranjevati vrstice spet na začetek tabele, ko mu zmanjka prostora, pri tem pa "povozi" že shranjene vrstice, ki jih ne potrebuje več.

Osebna orodja