Naloga/Programiranje/Datoteka/Zadnjih n vrstic

Iz MaFiRaWiki

Sestavi program ZadnjeVrstice, ki sprejme število n in ime datoteke ter na zaslon izpiše zadnjih n vrstic datoteke. Če je vrstic manj kot n, naj izpiše vse.

Dodatna naloga: program naj sprejme dva ali tri argumente. Če sta podana dva argumenta, program deluje, kot zahteva osnovna naloga. Če pa je podan še tretji argument, je to ime izhodne datoteke, na katero naj zapiše zadnjih n vrstic.

Namig

Rešitev

Glej tudi

Osebna orodja