Naloga/Programiranje/Datoteka/Poravnava besedila

Iz MaFiRaWiki

Sestavi program Poravnaj, ki iz ukazne vrstice prejme ime vhodne datoteke, ime izhodne datoteke in celo število n. Iz vhodne datoteke naj bere besedilo, dokler ga ne zmanjka, in ga izpisuje na izhodno datoteko tako, da bodo vrstice obojestransko poravnane na širino n znakov. Večkratne presledke v vhodnem besedilu naj obravnava kot enojne presledke. Če je beseda na vhodu daljša od predpisane dolžine vrstice, naj se izpiše sama v svoji vrsti. Obojestransko poravnavo besedila dosežeš z dodajanjem dodatnih presledkov med posamezne besede.

Dodatna naloga: Program dopolni tako, da bo prazna vrsta na vhodu pomenila začetek novega odstavka na izhodu.

Rešitev

Osebna orodja