Naloga/Podatkovne strukture in algoritmi/Vsota pozdaporedja

Iz MaFiRaWiki

Sestavi metodo ki za dano zaporedje celih števil vrne neprazno pozdaporedje katerega vsota je enaka 0. Če takega podzaporedja, ni naj metoda vrne null.

Namig

  • Zaporedje podamo kot seznam celih števil. Podzaporedje podamo kot seznam tipa boolean iste dolžine, kjer je na i-tem mestu true če je i-ti element seznama v pozdaporedju in false če ni.
  • Za začetek uporabi spodnjo predlogo:
Osebna orodja