Naloga/Podatkovne strukture in algoritmi/Urejanje z izbiranjem/Rešitev (Java)

Iz MaFiRaWiki

 1.  
 2. public class UrejanjeIzbiranje
 3. {
 4. public static void main(String[] args)
 5. {
 6. int tabela[] = {7,2,4,1,5,3,6};
 7. uredi(tabela);
 8. for (int i=0; i<tabela.length; i++)
 9. System.out.println(tabela[i]);
 10. }
 11. public static void uredi(int[] tabela)
 12. {
 13. for (int meja = 0; meja < tabela.length; meja++)
 14. {
 15. int najmanjsi = meja;
 16. for (int i = meja; i < tabela.length; i++)
 17. if (tabela[i] < tabela[najmanjsi]) najmanjsi = i;
 18. zamenjaj(tabela, meja, najmanjsi);
 19. }
 20. }
 21. private static void zamenjaj(int tabela[], int i, int j)
 22. {
 23. int tmp = tabela[i];
 24. tabela[i] = tabela[j];
 25. tabela[j] = tmp;
 26. }
 27. }
Osebna orodja