Naloga/Podatkovne strukture in algoritmi/Strassenovo množenje matrik/Namig (Java)

Iz MaFiRaWiki

 1. import java.util.*;
 2.  
 3. public class Matrika
 4. {
 5. int n; // velikost matrike
 6. int N; // najmanjse sodo stevilo vecje ali enako n
 7. double[][] elem;
 8. public Matrika(int n)
 9. {
 10. }
 11. public Matrika pristej(Matrika B)
 12. {
 13. return null;
 14. }
 15. public Matrika odstej(Matrika B)
 16. {
 17. return null;
 18. }
 19. public Matrika primnozi(Matrika B)
 20. {
 21. return null;
 22. }
 23. // delamo se kot da mnozimo matrike velikosti N namesto n
 24. public Matrika primnoziStrassen(Matrika B)
 25. {
 26. return null;
 27. }
 28. // vrne nakljucno matriko velikosti n.
 29. public static Matrika nakljucnaMatrika(int n)
 30. {
 31. Matrika C = new Matrika(n);
 32. for (int i=0; i<n; i++)
 33. {
 34. for (int j=0; j<n; j++)
 35. C.elem[i][j] = 1-2*Math.random();
 36. }
 37. return C;
 38. }
 39. // izpis matrike
 40. public void izpisi()
 41. {
 42. for(int i=0; i<n; i++)
 43. {
 44. for (int j=0; j<n; j++)
 45. System.out.print(this.elem[i][j] + " ");
 46. System.out.println();
 47. }
 48. }
 49. public static void main(String[] args)
 50. {
 51. int n;
 52. if (args.length == 1)
 53. n = Integer.parseInt(args[0]);
 54. else
 55. n=500;
 56. System.out.println("Konstrukcija matrik");
 57. Matrika M1 = Matrika.nakljucnaMatrika(n);
 58. Matrika M2 = Matrika.nakljucnaMatrika(n);
 59. System.out.println("Navadno mnozenje");
 60. Stoparica.start();
 61. Matrika A = M1.primnozi(M2);
 62. System.out.println("cas: " + Stoparica.poglej() + " sekund.");
 63. System.out.println("Strassenovo mnozenje");
 64. Stoparica.start();
 65. Matrika B = M1.primnoziStrassen(M2);
 66. System.out.println("cas: " + Stoparica.poglej() + " sekund.");
 67. }
 68. }
 69.  
 70. class Stoparica
 71. {
 72. static long zacetek;
 73. public static void start()
 74. {
 75. zacetek = (new GregorianCalendar()).getTimeInMillis();
 76. }
 77. public static double poglej()
 78. {
 79. long konec = (new GregorianCalendar()).getTimeInMillis();
 80. return (konec - zacetek) / 1000.0;
 81. }
 82. }
Osebna orodja