Naloga/Podatkovne strukture in algoritmi/Strassenovo množenje matrik

Iz MaFiRaWiki

Sestavi podprogram za množenje matrik s Strassenovim postopkom za množenje matrik. Učinkovitost podprograma primerjaj z običajnim množenjem matrik in nariši graf časovne odvisnosti od velikost matrik. Pri kateri velikosti matrik se bolj splača uporabiti Strassenovo množenje?

Namig

Za začetek uporabi spodnjo predlogo:

Rešitev

Osebna orodja