Naloga/Podatkovne strukture in algoritmi/Premešaj tabelo

Iz MaFiRaWiki

Sestavi metodo ali funkcijo, ki enakomerno premeša dano tabelo.

Dodatna naloga: dokaži, da algoritem tabelo res premeša enakomerno in naključno.

Namig

Rešitev

Osebna orodja