Naloga/Podatkovne strukture in algoritmi/Najkrajše poti

Iz MaFiRaWiki

Sestavi metodo, ki v danem usmerjenem grafu poišče najkrajše poti med vsemi pari točk. Uporabi Floyd-Warshallov algoritem. Metoda naj kot argumenta prejme dve matriki, od katerih prva predstavlja graf. Metoda naj v prvo matriko zapiše razdalje med točkami grafa in nastavi drugo matriko na matriko predhodnikov.

Namig

Rešitev

Osebna orodja