Naloga/Podatkovne strukture in algoritmi/Hitro urejanje/Rešitev (Java)

Iz MaFiRaWiki

 1.  
 2. public class HitroUrejanje
 3. {
 4. public static void main(String[] args)
 5. {
 6. int tabela[] = {7,2,4,1,5,3,6};
 7. uredi(tabela);
 8. for (int i=0; i<tabela.length; i++)
 9. System.out.println(tabela[i]);
 10. }
 11. private static void uredi(int[] tabela)
 12. {
 13. uredi(tabela, 0, tabela.length - 1);
 14. }
 15. private static void uredi(int[] tabela, int zacetek, int konec)
 16. {
 17. // Preverimo konec rekurzije!
 18. if (konec <= zacetek)
 19. return ;
 20. int i = zacetek + 1; // Prvi element je pivot.
 21. int j = konec;
 22. // Premečemo tabelo.
 23. while (i<j)
 24. {
 25. while (i<j && tabela[i]<tabela[zacetek])
 26. i++;
 27. while (i<j && tabela[j]>tabela[zacetek])
 28. j--;
 29. zamenjaj(tabela, i, j);
 30. }
 31. // Poiščemo kam moramo prestaviti pivot.
 32. // i lahko kaže na element ki je večji od pivota ali pa manjši od pivota!
 33. while (zacetek < i && tabela[i] > tabela[zacetek])
 34. i--;
 35. // Prestavimo pivot.
 36. zamenjaj(tabela, zacetek, i);
 37. // Rekurzivno kličemo metodo uredi.
 38. uredi(tabela, zacetek, i-1);
 39. uredi(tabela, i+1, konec);
 40. }
 41.  
 42. private static void zamenjaj(int tabela[], int i, int j)
 43. {
 44. int tmp = tabela[i];
 45. tabela[i] = tabela[j];
 46. tabela[j] = tmp;
 47. }
 48. }
Osebna orodja