Naloga/Podatkovne strukture in algoritmi/Barvanje grafa/Namig (Java)

Iz MaFiRaWiki

 1. import java.util.*;
 2.  
 3. public class Graf
 4. {
 5. private HashMap<Integer, Vector<Integer>> sosedi;
 6. private int n;
 7. private int[] barvanje;
 8. public Graf(int n)
 9. {
 10. this.n = n;
 11. sosedi = new HashMap<Integer, Vector<Integer>>();
 12. barvanje = new int[n];
 13. for (int i=0; i<n; i++)
 14. sosedi.put(i, new Vector<Integer>() );
 15. }
 16. public Vector<Integer> sosedi(int i)
 17. {
 18. return sosedi.get(i);
 19. }
 20. public void dodajPovezavo(int i, int j)
 21. {
 22. sosedi.get(i).add(j);
 23. sosedi.get(j).add(i);
 24. }
 25. public boolean pobarvajGraf(int k)
 26. {
 27. return false;
 28. }
 29. }
Osebna orodja