Naloga/Podatkovne strukture in algoritmi/Barvanje grafa

Iz MaFiRaWiki

V razredu Graf sestavi medoto boolean pobarvajGraf(int k), ki dani graf pobarva s k barvami.

Metoda naj vrne true, če graf lahko pobarvamo s k barvami in false sicer. Če graf lahko pobarvamo s k barvami, naj tako barvanje shrani v tabelo barvanje.

Namig

Osebna orodja